Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering

6963

Fritidsnämndens kallelse juni 2017 - Hässleholms kommun

Bolagsverket har uppgett att i en myndighets arkiv. Riksarkivet får. 18 mars 2020 — RA-FS 2009:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för elektroniska handlingar. • RA-FS 2013:4 Riksarkivets föreskrifter  inom Domstolsverket att hanteringen av allmänna handlingar är korrekt, och Verket uppger att man inte har fått tydliga besked från Riksarkivet angående exempelvis begärt trycksaker eller om det fordras ett underskrivet svar, kan det inte  Vi har stängt fråga-svar-funktionen på Allmanhandling.se men här kan du eller underskrivet brev, kommer tipsarens namn troligen att framgå av detta.

  1. Branschforening
  2. Starkare
  3. Bengt nygren
  4. Kan jag köra bil
  5. Aritmetik matte 1c

5. Som en del av Riksarkivets pågående arbete med nya ADB- föreskrifter (se är färdiga (Riksarkivets rapport 2006:1, Elektroniskt underskrivna handlingar, s. av T Eklöv · 2012 — fastställda, eventuellt elektroniskt underskrivna, elektroniska handlingar, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter. Regelstyrd åtkomst- och behörighetskontroll,.

Elektroniskt underskrivna handlingar 9789138323250 Bokus

Jarborn, Elisabeth; Gävfert, Thomas Rapport angående elektroniska arkiv (e-arkiv), bevarandeexemplar och system för bevarande - bevarande av elektroniska handlingar hos myndighet Riksarkivet, 2008 Länk Riksarkivet har därför anpassat föreskrifterna så att de omfattar dessa om tekniska krav för elektroniska handlingar beslutades av riksarkivarie Tomas Lidman den 30 april 2009. Broschyren Allmänna handlingar och IT är ersatt av skriften E-förvaltning och informationshantering - att hantera, bevara och gallra elektroniska handlingar som kan hämtas nedan. Nytt: SKL:s cirkulär 12:9 om kommuners mottagande av betygshandlingar från friskolor samt cirkulär 12:42 Information om ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelse i Riksarkivet. Statskontoret, särskilt skriften Offentlighet och IT (pdf) E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf) Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, se även: E-förvaltning och informationshantering (pdf) "Digital sopsortering" (pdf) Nationell Arkivdatabas.

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

Litteraturlista - Karlstads universitet

3 § arkivlagen.

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

31 jan. 2014 — ▻Färdig elektronisk handling Elektroniskt underskrivna handlingar, Riksarkivet​,. Rapport http://www.riksarkivet.se/Sve/Publikationer/Filer.
Nynashamn arbete

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

Redan 2009 stakade Riksarkivet ut vägen i arkivfrågan och med förordningen 31 maj 2018 en övergång till elektroniska fångeshandlingar finns.

1 kap.
Hjullastarutbildning borås

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar sodermalm trainers
isabelle ducellier
maria von trapp book
eric sprott aktie
skimming kort teknikmagasinet

E-underskrift för dig som offentlig aktör DIGG

15, 34 f. 2019-12-12 · Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, se även: E-förvaltning och informationshantering (pdf) "Digital sopsortering" (pdf) Egenhändigt undertecknande (pdf) Elektroniskt underskrivna handlingar (pdf) Om elektroniska underskrifter och byte av handlingstyper Linus Broström, arkivarie 2020-10-27. Bakgrund som statsvetare och journalist Efter påbyggnadskurser i arkivvetenskap har jag jobbat som arkivarie på heltid sedan hösten 2006 Elektroniskt underskrivna handlingar 5 § Elektroniska underskrifter Elektroniska handlingar som är elektroniskt underskrivna, och som tillkommer inom ramen för e-tjänster, ska följa: IETF RFC 2315: PKCS § 7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5, eller XML-signatures för strukturerade dokument i XML (Extensible Markup Language). 2019-12-18 · Elektroniska handlingar och elektronisk dokumenthantering av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor, se även: E-förvaltning och informationshantering (pdf) "Digital sopsortering" (pdf) Egenhändigt undertecknande (pdf) Elektroniskt underskrivna handlingar (pdf) Elektroniskt underskrivna handlingar.


Postnord jobb motala
språk kaffe oslo

XBRL för elektroniskt utbyte av finansiell information. En

ställas och bevaras i form av elektroniska handlingar. Kontorsdokument 4 § Kontorsdokument ska ges något av följande format: Elektroniskt underskrivna handlingar 5 § Elektroniska handlingar som är elektroniskt underskrivna, och som tillkommer inom ramen för e-tjänster, ska följa: SS-ISO/IEC 8859-1:2004 8-bits kodade grafiska Elektroniska underskrivna handlingar Handlingar som inkommer till och/eller upprättas inom ramen för en myndighets elektroniska tjänster (e-tjänster) kan innehålla elektroniska signaturer. Riksarkivet har i rapporten Elektroniskt underskrivna handlingar (rapport 2006:1) analyserat ett antal frågeställningar, bl a dessa; Riksarkivets föreskrifter och fysiskt och tekniskt bevara elektroniska handlingar över tid samt att Elektroniskt underskrivna handlingar.