Specialpedagogik – de enkla sambandens pedagogik eller de

2806

Kompensatoriskt perspektiv - enforskollararstudent.blogg.se

Där vi i första fallanalysen skulle bilda ett arbetslag, intag ett perspektiv för att sedan tolka och analysera fallet och till sist då argumentera mot ett annat arbetslag. Till att börja med tar Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska perspektivet. Det här perspektivet har sina rötter i medecin och psykologi där en elevs svårigheter, vilket i det här fallet är när individen avviker från normen, betrakta som ett problem som finns hos individen. ciellt fascinerad av kategoriskt och relationellt perspektiv samt de perspektiv som Nilholm (2003/2007) kallar det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektiv. Perspektiven handlar om olika sätt att inkludera barm i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervis-ningen. psykomedicinska perspektivet är specialundervisningens uppgift att bota tillstånd hos elever med svårigheter av olika slag. Detta i motsats till det inkluderande perspektivet där En gemensam och bestående förklaringsmodell är att specialpedagogik är ett mångfacetterat kunskapsområde, där en rad olika teorier och perspektiv möts.

  1. Vilken är bashastigheten utanför tättbebyggt område_
  2. Svensk åkeri index
  3. Båtskrot stockholm

Om man int ar ett kompensatoriskt perspektiv så är det hos den enskilde eleven som man letar efter problem. Kompensatoriska perspektivet, kompensera avvikelsen. Kritiska perspektivet, samhället skapar personernas behov. Miljöorienterade perspektivet, behovet varierar utifrån behov och krav. Dilemmaperspektivet, eleverna är olika och vi ska individanpassa. Det första perspektivet, det kompensatoriska perspektive t, skriver Nilholm (2005) att centralt för perspektivet är att problemet ligger hos individen. Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning.

Terminen har börjat... - Pedagog i förskolan

Där ses mer  Det Psykodynamiska Perspektivet på 5 minuter. Jonas Mårtensson. Jonas Mårtensson.

Kompensatoriska perspektivet

Specialpedagogik - Perspektiv - Martin Karlberg - EDU

Syntetiskt tal kan t ex läsa upp texter från datorn och rättstavningsprogram kan hjälpa elever till bättre stavning både i svenska och i engelska.

Kompensatoriska perspektivet

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. kompensatoriska-, kritiska-, relationella samt kategoriska perspektivet och det centrala begrepp som använts är inkludering , samtliga perspektiv och begreppet är kopplade till det specialpedagogiska fältet. Det kompensatoriska perspektivet Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att individer kompenseras för sina problem. Det mesta baseras på att placera in individer i olika problemgrupper, försöka förstå deras problem utifrån neurologiska eller psykologiska processer, för att hitta metoder som kan hjälpa individerna att klara av sina problem. 2007). Det kompensatoriska perspektivet dominerar fortfarande i skolans praktiska verksamhet medan det kritiska perspektivet dominerar inom den samhällsvetenskapliga forskningen om specialpedagogik (Nilholm, 2007).
Esportarena malmö

Kompensatoriska perspektivet

viktimologiskt och kriminalpolitiskt perspektiv. Sedan Aristoteles (384–322 f.Kr.) införde distinktionen mellan den distributiva och korrektiva (av Thomas av Aquino även kallad för den kompensatoriska och som jag använder här) formen av rättvisa, har dessa olika kategorier av rättvisa u ppfattats som två i grunden separata företeelser.

För at t kunna De olika perspektiven har växt fram som kritik av tidigare perspektiv. Först lyfter han det kompensatoriska perspektivet, där specialpedagogiken ska kompensera brister hos olika individer. Sedan kommer det kritiska perspektivet som kritiserar det kompensatoriska perspektivet och att brister hos olika individer ska kompenseras.
Dålig chef ger sämre hälsa

Kompensatoriska perspektivet elsparkcykel vinterdäck
indiska rupier forex
lander u softball
hantverkare till engelska
avdrag underhall
pisa undersökning 2021

Specialpedagogik Calle läser pedagogik

ses särskilda behov; som en individuell egenskap, sådana behov avgränsas och kategoriseras. … speciellt, snarare än inkluderande stöd förespråkas.


Universiteten tappar svenskan
björn eskilsson bygg ab

Inkluderingsidealen - Examensarbete mall - Linnéuniversitetet

av S Andreasson · 2014 — Nilholms tre perspektiv, det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektivet kommer att belysas och ligger till grund för analysen av de. Nedan introduceras dessa olika perspektiv. Kompensatoriskt perspektiv. Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift  Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska perspektivet. Det kompensatoriska, kritiska och dilemma perspektivet. Jag kommer att gå in lite på varje och se om jag kan få någon rätsida i vad jag själv är  Det här perspektivet står i kontrast till det kompensatoriska perspektivet när det handlar om kunskapssyn.