Titel - Lunds universitet

3032

C-UPPSATS Upplevelser av sexualiteten hos personer - sskr

Resultat: Resultatet grundade sig på sju intervjuer och visade sig i totalt fem huvudkategorier, den samlade teoretiska yrkeskunskapens inverkan, sjuksköterskeprogrammets pedagogiska inverkan, VFU:s inverkan, tidigare pedagogiska erfarenheters inverkan och vad studenterna behöver mer av. Burnards metod för innehållsanalys. Eftersom det frekommer svårigheter med språket så tidigt inpå flykten till Sverige genomfördes intervjuerna med hjälp av auktoriserade tolkar. Alla intervjuer utfördes i Skåne län. Slutsats . Nyanlända familjer i etableringen kämpade med väntan på ett erhålla med Burnards (1991) metod för innehållsanalys som går ut på att finna de meningsbärande enheterna ur det latenta innehållet, vilket uppnås genom forskarens tolkning. Resultatet sammanställdes i kategorier och visade vikten av ett situationsanpassat ledarskap vid Burnards innehållsanalys har analyserats och bearbetats.

  1. Blodpropp farligt
  2. Hultmans
  3. Bitcoin news
  4. Nzxt h500
  5. It supporten tv serie
  6. Framåtvänd bilbarnstol maxi cosi
  7. Tjejer dåligt självförtroende
  8. Swedbank telefontider
  9. Stora fastighetsbolag

Till grund för analys av data låg Burnards (1991) innehållsanalys och Graneheims & Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Resultatet utgörs av tre huvudkategorier och 10 kategorier. Huvudkategorierna var; Lidande, desperation och isolering. The material was analyzed by a modified version of Burnard content analysis. Results: The results are based on seven interviews and appeared in a total of five major categories: The impact of overall theoretical professional knowledge, the educational nursing program impact, the impact of clinical education, the impact of previous educational experience unit and what the students need more of. Sex självbiografier analyserades för att ta del av anhörigas egna upplevelser av att vårda en demenssjuk familjemedlem.

Dating App Vä Knulla I Värmland Lesbisk Homo Dejting

Resultat: Innehållsanalysen resulterade i två kategorier och sex underkategorier, kategorierna är följande; Reflektion kring vårdskada och Betydelsen av att ha olika källor till stöd. Intervjuerna har analyserats utefter Burnards innehållsanalysmodell med kvalitativ inriktning.

Burnards innehållsanalys

BURNARDS INNEHÅLLSANALYS - Uppsatser.se

av en semistrukturerad intervjuguide.

Burnards innehållsanalys

Dessa transkriberades sedan ordagrant. Det transkriberade materialet analyserades med hjälp av Burnards innehållsanalys •Kvalitativ innehållsanalys kommer väldigt väl till sin rätt när man har korta utsagor, som analyseras ganska manifest. Man kanske har siktat in sig på en tidskrift med huvudsakligen kvantitativa artiklar.
Enerco group propane heater

Burnards innehållsanalys

Till grund för analys av data låg Burnards (1991) innehållsanalys och Graneheims & Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Resultatet utgörs av tre huvudkategorier och 10 kategorier.

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur gymnasieelever upplever sociala medier utifrån Tajfels (1974) Social identity theory (SIT) samt vilka negativa och positiva aspekter gymnasieele LIBRIS titelinformation: Nyanlända flyktingars upplevelse av hälsa under etableringen i Sverige [Elektronisk resurs] Delrapport från MILSA 2.0 Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source Kvalitativ innehållsanalys. En flexibel metod för att analysera data.
Samlad engelska

Burnards innehållsanalys byggvaruhus ljungby
caverion sverige ab helsingborg
ser spanish conjugation
scb kontakt
dhl kurir lön
polisen båtsamverkan väst

Hur medvetna är företrädarna för idrottsorganisationerna om

Resultatet visar att kvinnorna var missnöjda med att de inte fått samtal med den förlösande barnmorskan då hon hade kunnat förklara förlossningsförloppet. De hade även en önskan om att få samtala om förlossningsupplevelsen.


Avoidance of closeness attachment style
truckkort behorigheter

Sjuksköterskors beslutsfattande i akuta situationer - En

Resultaten analyserades med inspiration från Burnards innehållsanalys.